Magistar ekonomije, smjer menadžment malih i srednjih preduzeća – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer menadžment malih i srednjih preduzeća