Magistar ekonomije, smjer menadžment u javnoj upravi – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  menadžment u javnoj upravi