Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar ekonomije, smjer  menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  menadžer za međunarodno poslovanje i diplomatiju