Magistar ekonomije, smjer  međunarodno poslovanje i diplomatija – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  međunarodno poslovanje i diplomatija