Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani humanist– 240 ECTS

Diplomirani humanist