Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani pedagog   – 240 ECTS

Diplomirani pedagog