Doktor tehničkih nauka iz oblasti vještačke inteligencije – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti vještačke inteligencije