Magistarke studije – Saobraćajno inženjerstvo

Drumski i gradski saobraćaj; Željeznički saobraćaj

Magistar inženjer saobraćaja ( na odgovarajućem modulu )

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar inženjer saobraćaja na odgovarajućem modulu – 60 ECTS

Magistar inženjer saobraćaja je stručnjak koji ima znanje o organizaciji i upravljanju različitim vrstama saobraćaja, uključujući drumski, gradski i željeznički saobraćaj. Njegov posao je da analizira, planira, projektuje i implementira efikasne i sigurne sisteme saobraćaja, uzimajući u obzir brojne faktore kao što su gustina saobraćaja, kapacitet puteva i željezničkih linija, sigurnost putnika, kvalitet vozila, vremenski uslovi i druge faktori koji mogu uticati na kretanje vozila i sigurnost u saobraćaju.

Kao magistar inženjer saobraćaja, možete se specijalizovati za različite vrste saobraćaja, uključujući drumski, gradski i željeznički saobraćaj. U zavisnosti od vašeg interesovanja, možete raditi na projektovanju i implementaciji sistema za upravljanje gradskim saobraćajem, poput sistema za upravljanje semaforima i nadzora nad saobraćajem, ili možete raditi na projektovanju i implementaciji sistema za upravljanje železničkim saobraćajem, poput sistema za kontrolu i nadzor vozova.

U svakom slučaju, vaš posao kao magistar inženjer saobraćaja biće da osigurate siguran, efikasan i održiv saobraćaj u svim okolnostima, uzimajući u obzir različite faktore koji utiču na kretanje vozila i sigurnost putnika.