Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Osnovne studije – Građevinsko inženjerstvo

Opšta građevina; Arhitektura; Rudarstvo; Geologija; Geodezija; Šumarstvo; Hortikultura

Navedeni Studijski programi obuhvataće tehničku naučnu oblast u građevinskom inženjerstvu, tri ciklusa akademskih studija. Prvi ciklus biće u trajanju od četiri godine (240 ECTS).

Student koji odbrani diplomski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za osam semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 240 ECTS bodova, i to diplomirani građevinski inženjer ili diplomirani inženjer na osnovu odabranih izbornih predmeta na odabranom modulu – 240 ECTS.

Opšta građevina

Opšta građevina je grana inženjerstva koja se bavi projektovanjem, izgradnjom i održavanjem različitih vrsta građevina, kao što su zgrade, mostovi, putevi, tuneli, brane, hidroelektrane i druge. Opšta građevina je vrlo široko područje koje uključuje niz specijalizovanih oblasti kao što su građevinska tehnologija, građevinska fizika, građevinska mehanika i drugo.

Arhitektura

Arhitektura je umjetnost projektovanja i izgradnje zgrada i drugih struktura, a uključuje i uređenje prostora oko njih. Arhitektura se također bavi dizajnom interijera i eksterijera, korištenjem materijala i boja, tehnologijom građenja i drugim faktorima koji utiču na funkcionalnost i estetiku građevina.

Rudarstvo

Rudarstvo je grana inženjerstva koja se bavi vađenjem i obradom minerala, kao što su nafta, prirodni gas, ugljen, željezna ruda, bakar, zlato i druge rastresite materije. Rudarstvo obuhvata različite oblasti kao što su geologija, geotehnika, mašinstvo, elektrotehnika i druge.

Geologija

Geologija je nauka koja se bavi proučavanjem Zemljine površine, unutrašnjosti i procesa koji se u njoj dešavaju. Geolozi proučavaju stijene, minerale, fosile, vulkane, potrese i druge prirodne fenomene i koriste svoje znanje kako bi razumjeli kako Zemlja funkcioniše.

Geodezija

Geodezija se bavi određivanjem položaja i oblika Zemlje, kao i mjerenjem veličina i razdaljina između objekata na njenoj površini. Geodezija je važna u mnogim oblastima, uključujući građevinarstvo, kartografiju, navigaciju i druge.

Šumarstvo

Šumarstvo je grana nauke koja se bavi proučavanjem šuma i šumskih ekosistema, a uključuje i njihovo održavanje i upravljanje. Šumarstvo je važno za održavanje ekološke ravnoteže, kao i za dobijanje drva i drugih proizvoda iz šuma.

Hortikultura

Hortikultura je nauka koja se bavi uzgojem i održavanjem biljaka za prehrambene, estetske i druge svrhe. Hortikultura obuhvata različite oblasti kao što su uzgoj povrća, voća, cvijeća, ukrasnog drveća i drugo, a važna je za održavanje zdrave hrane i ljepote okoline.