Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Farmacija

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor nauka na odgovarajućem modulu – 180 ECTS.

Farmaceut

Doktorske studije farmaceutskih nauka omogućavaju studentima da prodube svoje znanje u ovom polju i postanu stručnjaci u određenim specijaliziranim oblastima. Ovi programi obično zahtijevaju istraživački rad, težište na originalnom istraživanju i doprinosu naučnoj zajednici.

Nakon završetka doktorskih studija farmaceutskih nauka, pojedinac može raditi kao istraživač, akademik, ili stručnjak na visokom nivou  u farmaceutskim kompanijama, univerzitetima, istraživačkim institucijama i regulatornim agencijama. Ova pozicija omogućava im da se bave dubokim istraživanjem, razvojem novih terapijskih pristupa, analizom lijekova te doprinosom napretku farmaceutskih nauka.

Farmaceut medicinske biohemije

Doktorske studije iz oblasti Farmaceut medicinske biohemije omogućavaju studentima da prodube svoje znanje u ovom području i postanu stručnjaci u specijaliziranim oblastima. Ovi programi se najčešće fokusiraju na istraživački rad, sa naglaskom na originalnom istraživanju i doprinosu naučnoj zajednici.

Nakon završetka doktorskih studija farmaceut medicinske biohemije, pojedinac može raditi kao istraživač, akademik ili stručnjak na visokom nivou u farmaceutskim kompanijama, univerzitetima, istraživačkim institucijama i regulatornim agencijama. Ova pozicija im omogućava da se bave dubokim istraživanjem, razvojem novih terapijskih pristupa, analizom lijekova i doprinosom napretku u oblasti farmaceutskih nauka.