Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktorske studije – Pravo

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor pravnih nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Opšte pravo

Ovi studiji omogućavaju produbljeno istraživanje kompleksnih pravnih pitanja. Doktoranti će razvijati originalna istraživanja u pravnom polju, doprinoseći teorijama pravde, pravnoj filozofiji i razvoju pravnog sistema.

Privredno pravo

Ovi studiji se bave visoko specijalizovanim pravnim aspektima poslovnog okruženja. Doktoranti će istraživati pravne implikacije korporativnih transakcija, trgovine, međunarodnih ugovora i prava konkurencije.

Forenzika

Ovi studiji se fokusiraju na duboko istraživanje forenzičkih metoda i tehnika. Doktoranti će se baviti naprednim analizama dokaza, forenzičkom tehnologijom, sudskim procesima i etičkim izazovima forenzike.

Poslovno-civilna bezbjednost

Ovaj program omogućava dubinsko istraživanje složenih pitanja u oblasti sigurnosti. Doktoranti će se baviti razvojem novih strategija upravljanja rizicima, analizom bezbjednosnih politika i razvojem tehnologija za sigurnosne izazove.

Bezbjednost i kriminalistika

Doktorske studije iz oblasti bezbjednosti i kriminalistike predstavljaju najviši nivo obrazovanja u ovim disciplinama i omogućavaju studentima da postanu stručnjaci na najvišem nivou. Ovi programi se često nazivaju doktorskim programima iz bezbjednosti i kriminalistike ili srodnim nazivima kao što su doktorski programi iz kriminologije ili doktorski programi iz forenzike. Doktorske studije u bezbjednosti i kriminalistici omogućavaju diplomcima da postanu stručnjaci na najvišem nivou i da doprinesu razvoju teorijskog znanja i praktičnih rješenja u ovoj oblasti. Ova vrsta obrazovanja obično otvara vrata za akademske karijere, istraživački rad, kao i rukovodeće pozicije u sektorima bezbjednosti i pravosuđa.

Krivično pravo

Ovi studiji se bave naprednim istraživanjem krivičnog prava i pravnih sistema. Doktoranti će se baviti analizom složenih slučajeva, pravilima krivičnog postupka, reformama pravosuđa i teorijama krivičnog djelovanja.