Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pravnih nauka – 180 ECTS

Doktor pravnih nauka