Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava – smjer forenzika – 60 ECTS

Magistar prava – smjer forenzika