Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava, smjer krivično pravo – 60 ECTS

Magistar prava, smjer krivično pravo