Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar prava  – 60 ECTS

Magistar prava