Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani pravnik, smjer forenzika – 240 ECTS

Diplomirani pravnik, smjer forenzika