Diplomirani pravnik, smjer krivično pravo – 240 ECTS

Diplomirani pravnik, smjer krivično pravo