Magistar ekonomije, smjer  menadžment u zdravstvu – 60 ECTS

Magistar ekonomije, smjer  menadžment u zdravstvu