Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar muzičke umjetnosti, smjer  gitara – 60 ECTS

Magistar muzičke umjetnosti, smjer  gitara