Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti rudarstva