Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar inženjer geologije – 60 ECTS

Geologija