Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar rudarstva – 60 ECTS

Magistar rudarstva