Magistar zaštite poljoprivrede, smjer zaštita bilja – 60 ECTS

Magistar zaštite poljoprivrede, smjer zaštita bilja