Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar zaštite prehrambenog inženjerstva – 60 ECTS

Prehrambeni inženjering – Magistar zaštite prehrambenog inženjerstva