Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Humanističke nauke

Humanističke nauke su naučne discipline koje proučavaju postojanost i bit čovjeka, tj. iskustvo bivanja čovjekom, koristeći se analitičkim, kritičkim i spekulativnim (misaonim) metodama istaknutim u većini empirijskih pristupa prirodnih i društvenih nauka. Latinska riječ humanus znači ljudski, uljudan. Od te riječi potječe riječ humanizam koja ima više značenja. Spoznajna teorija humanizmom označava naglašavanje ljudskih temelja svake spoznaje. Izvori tog značenja vidljivi su već kod Protagore („Čovjek je mjera svih stvari“ ). Spoznaja proizlazi iz čovjeka i vrijedi samo za njega. U etici riječ humanizam predstavlja učenje da se svi društveni odnosi moraju zasnivati na uvažavanju i toleriranju ljudske prirode kao specifične vrijednosti u svakom čovjeku pojedincu. Etički humanizam je svjesna afirmacija čovjeka, koja isključuje sve što čovjeka otuđuje od njega samoga time što ga želi podrediti nadljudskim silama i načelima ili ga iskorištava neljudskim postupcima.

U istorijskom smislu, humanitas (čovječanstvo, čovječnost, čojstvo, humanitet) je osjećanje jedinstva ljudskog roda s ciljem da među ljudima zavladaju što uspravniji i snošljiviji odnosi. U kulturnoj istoriji srednjeg vijeka humanizam je razdoblje obilježeno nastojanjem da se upozna i objasni klasična rimska i grčka (humana) književnost. Primjeri disciplina povezanih s humanističkim naukamasu antički i modernijezici, književnost, istorija, filozofija, religija, vizualne i izvođačke umjetnosti (uključujući muziku). Dodatne discipline koje su ponekad uključene u humanističke nauke su antropologija, nauke o prostoru, komunikaciji i kulturi, iako su često smatrane društvenim naukama. Ljudi koji se bave humanističkim naukama nazivaju se humanisti. Međutim, taj termin također opisuje filozofsko stajalište humanizma, što neki antihumanisti negiraju i odbijaju. Humanisti su pripadali posebnoj društvenoj kategoriji. Izdvojilo ih je bavljenje antičkom kulturom i zajednički interes za proučavanje. Ideal im je svestrani čovjek (l’uomo universale) koji je razvio sve svoje umne sposobnosti i postao slobodan duh. Humanistička područja su nauka o klasici, istorija, jezici, pravo, književnost, umjetnosti izvedbe (muzika,gluma, ples), filozofija, religija, vizualna umjetnost (istorija vizualne umjetnosti, vrste medija, slikanje), istorija humanističkih nauka, savremene humanističke nauke(digitalno doba, opravdavanje postojanja humanističkih znanosti, građanstvo, razmišljanje o sebi i humanističke nauke, istina, značenje i humanističke nauke, zadovoljstvo potraga za znanjem i humanistička učenost, romantizacija, odbijanje humanističkih nauka.)

Osnovne akademske studije:

(1) Lice koje završi akademski studij prvog ciklusa u trajanju od tri, odnosno četiri godine, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, stiče akademsko zvanje “diplomirani”, odnosno “diplomirani humanistički radnik” iz odgovarajuće oblasti uz navođenje broja bodova, tj. 240 ECTS bodova.

(2) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca zvanja iz stava 1. ovog člana koristi se naziv “Bachelor”, uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja i broja bodova, tj. 240 ECTS bodova.

Magistarske akademske studije:

(1) Lice koj e završi akademski studij drugog ciklus a u trajanju od godinu dana, koji se vrednuje sa 60 ECTS bodova, i to tako da zbir bodova prvog i drugog ciklusa studija iznosi ukupno 300 ECTS bodova, stiče zvanje “magistar humanističkih nauka”, uz naznaku struke u odgovarajućoj oblasti obrazovanja.

(2) U diplomi i dodatku diplomi na engleskom jeziku za nosioca zvanja iz stava 1. ovog člana koristi se naziv “Magistar” u odgovarajućoj oblasti obrazovanja.

Doktorske studije:

(1) Lice koje završi akademski studij trećeg ciklusa u trajanju od tri godine, koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, i to tako da zbir bodova sa sva tri ciklusa iznosi najmanje 480 ECTS bodova, stiče zvanja “doktor humanističkih nauka” sa naznakom uže oblasti.