Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer fotografija – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer fotografija