Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer vajarstvo – 180 ECTS

Doktor humanističkih nauka i umjetnosti, smjer vajarstvo