Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar komunikologije, smjer odnosi sa javnošću – 60 ECTS

Magistar komunikologije, smjer odnosi sa javnošću