Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani komunikolog – 240 ECTS

Diplomirani komunikolog