Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani novinar – 240 ECTS

Diplomirani novinar