Diplomirani muzički umjetnik, smjer gitara  – 240 ECTS

Diplomirani muzički umjetnik, smjer gitara