Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Diplomirani muzički umjetnik, smjer gitara  – 240 ECTS

Diplomirani muzički umjetnik, smjer gitara