Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka iz oblasti geodezije – 180 ECTS

Geodezija