Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor nauka iz oblasti geologije – 180 ECTS

Geologija