Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor biotehničkih nauka u oblasti šumarstva – 180 ECTS

Šumarstvo