Doktorske studije – Saobraćajno inženjerstvo

Drumski i gradski saobraćaj; Željeznički saobraćaj

Doktor tehničkih nauka  ( iz određenih oblasti )

Student koji odbrani doktorsku disertaciju poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za šest semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 180 ECTS bodova, i to doktor tehničkih nauka ( iz određenih oblasti) – 180 ECTS.

Doktor tehničkih nauka drumskog i gradskog; željezničkog saobraćaja je visoko kvalifikovani stručnjak koji je stekao znanja i veštine u oblasti projektovanja, razvoja i primjene sistema drumskog, gradskog i željezničkog saobraćaja. Njegov posao je da sprovodi originalna istraživanja, razvija nove tehnologije i pristupe, i primenjuje ih u praksi kako bi se poboljšala efikasnost, sigurnost i održivost transporta.

Kao doktor tehničkih nauka drumskog i gradskog; željezničkog saobraćaja, možete se fokusirati na različite aspekte transporta, uključujući dizajn i razvoj vozila, razvoj i primenu novih tehnologija i materijala, kao i analizu i optimizaciju sistema drumskog, gradskog i željezničkog saobraćaja. Vaša stručnost u ovoj oblasti može se primeniti na razne teme, uključujući smanjenje emisije gasova, optimizaciju putnih vremena, povećanje bezbjednosti u saobraćaju, i druge.

Kao doktor tehničkih nauka drumskog i gradskog; željezničkog saobraćaja, vaš posao će biti da sprovodite visoko nivou istraživanja i razvoja, kao i da radite u saradnji sa drugim stručnjacima u ovoj oblasti, kako biste osmislili i primenili inovativna rešenja u transportu. Vaši rezultati istraživanja mogu se primeniti u različitim sektorima, uključujući industriju transporta, javnu politiku, naučna istraživanja i druge oblasti.