Doktor tehničkih nauka iz oblasti zaštite poljoprivrede, smjer zaštita bilja – 180 ECTS

Doktor tehničkih nauka iz oblasti zaštite poljoprivrede, smjer zaštita bilja