Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

PhD in Technical Sciences, major in Agriculture (plant protection) – 180 ECTS

PhD in Technical Sciences, major in Agriculture (plant protection)