Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistarke studije – Informacione tehnologije

Informacione tehnologije; softversko inženjerstvo; vještačka inteligencija

Magistar inženjer ( na odgovarajućem modulu)

Student koji odbrani magistarski rad poslije položenih svih nastavnih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom za dva semestara dobija uvjerenje o završenom studijskom program sa 60 ECTS bodova, i to magistar inženjer na odgovarajućem modulu – 60 ECTS

Magistar inženjer informacionih tehnologija je osoba koja ima znanja iz oblasti informacionih tehnologija, a koje je usavršila na postdiplomskom nivou. Ova osoba je sposobna da projektuje, implementira i održava informacione sisteme, kao i da radi na različitim tehnološkim projektima u skladu sa poslovnim ciljevima organizacije.

Studijski programi iz informacionih tehnologija na magistarskom programu obično obuhvataju napredna znanja o softverskom inženjerstvu, bazi podataka, mrežama i sigurnosti, razvoju aplikacija, kao i druge specijalizovane kurseve u zavisnosti od konkretnog programa. Magistar inženjer informacionih tehnologija takođe može biti upoznat sa naprednim tehnologijama kao što su vještačka inteligencija, mašinsko učenje, blockchain i druge slične oblasti.

Magistar inženjer informacionih tehnologija može se zaposliti u različitim sektorima, uključujući IT industriju, finansijske institucije, zdravstvene ustanove, javni sektor, konsultantske firme i mnoge druge. Njihove glavne odgovornosti mogu uključivati rukovođenje IT projektima, održavanje informacionih sistema i rešavanje složenih problema u skladu sa zahtevima organizacije.