Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Magistar farmacije, smjer medicinska biohemija – 300 ECTS

Magistar farmacije, smjer medicinska biohemija