Diplomirani komunikolog, smjer odnosi sa javnošću  – 240 ECTS

Diplomirani komunikolog, smjer odnosi sa javnošću