Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor of Communication, Major in Public Relations – 240 ECTS

Bachelor of Communication, Major in Public Relations