Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Doktor pravnih nauka iz oblasti krivičnog prava – 180 ECTS

Doktor pravnih nauka iz oblasti krivičnog prava