Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor’s Degree – Small And Medium Enterprises Management – 240 ECTS

Bachelor’s Degree – Small And Medium Enterprises Management