Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Bachelor of History and the Latin Language – 240 ECTS

Bachelor of History and the Latin Language