Univerzitet "Privredna akademija"Brčko distrikt BiH

Master’s degree in Cosmetology, major in Cosmetology and Aesthetics – 60 ECTS

Master’s degree in Cosmetology, major in Cosmetology and Aesthetics